Komplett guide til bruk av plekter

Publisert:
Plekter guide

Gitarplektre har en viktig, men ofte undervurdert rolle. Plektre er nemlig viktig for hvordan man spiller gitar og hvordan det låter når man spiller.

I denne guiden går vi gjennom alt som har med plektre å gjøre.

Innhold

Plekterets rolle når man spiller gitar

Som en viktig del av det å spille gitar har man kunsten å bruke et plekter. Dette lille redskapet er sentralt for å forme lyden og stilen til en gitarist.

Et plekter er i bunn og grunn en liten plastplate som er utviklet for å spille strengene på en gitar fremfor å bruke fingrene direkte. Plekteret brukes da for å klimpre på strengene for å frambringe toner på gitaren.

Den primære rollen til gitarplekteret er å la gitaristen spille strengene med presisjon og kontroll, og å gjøre det mulig å spille mer konsist og bestemt enn hva som er mulig med fingrene alene. Et plekter kan gjøre det lettere å plukke strengene raskere enn man kan med fingrene, og gjør det mulig å spille et stort utvalg toner.

For nybegynnere er det å mestre bruken av plekter et viktig steg på veien for å utvikle sitt gitarspill og etter hvert sin unike stil.

Typer plektre og deres egenskaper

Gitarplektre kommer i et stort utvalg av forskjellige former, størrelser og design. Hvordan plekteret er utformet gir det egne karakteristiske egenskaper som påvirker blant annet spillbarhet og hvordan det låter.

Noen plektre er glatte, mens andre er ruglete for å forhindre at fingrene glir. Valget av type plekter er ofte et spørsmål om personlig preferanse og spillestil. Noen velger plekter ut hva som er komfortabelt å spille med, mens andre vektlegger de tonale egenskapene det gir instrumentet deres.

De vanligste formene for plektre er:

 • Standard (351)
 • Tåredråpe
 • Spiss
 • Triangel
 • Jazz III

Standard

Standard plektre

Standard plektre, som også blir referert til som 351, er det mest populære gitarplekteret, og også det som er vanligst å bruke. Det er et anvendelig plekter som er nybegynnervennlig og som også ofte foretrekkes av gitarister som klimprer strengene på vanlig måte.

Formen er som en triangel med avrundede ender, der spissen på plekteret også er relativt avrundet.

Tåredråpe

Plekter med tåredråpe form.

Tåredråpeplektere har nettopp form omtrent som en tåre. De er tynnere og brukes for dets egenskaper som presisjon og kontroll.

Bakdelen er at det ikke er like komfortabelt å spille med, og at det krever mer fingerstyrke.

Spiss

Plekter med spiss form

Dette plekteret er veldig spisst, som navnet tilsier. Designet er laget for å tilby mer kontroll og presisjon når man skal spille en og en streng. Det er da ikke like velegnet til å klimpre alle strengene sammen. Her er det å gi og ta på egenskaper.

Triangel

Triangel plekter

Triangelformede plektre er relativt store, og har tre spisser. De er komfortable å holde, kan brukes til både å klimpre og spille enkeltstrenger, men på grunn av størrelsen er de ikke like raske som enkelte andre plektre.

Jazz III

Dette er et plekter som i utgangspunktet ble utviklet til jazzgitarister, derav navnet, men andre har også lagt sin elsk på dette.

Størrelsen på dette plekteret er mindre enn på standard 351 plekteret. Dessuten er spissen vesentlig spissere, noe som gjør det lettere å spille lysere toner.

Det er ideelt for gitarister som spiller soloer og som spiller veldig raskt.

Tykkkelse og materiale

Både tykkelse og materiale er avgjørende for egenskapene til et gitarplekter.

Tykkelse

Tykkelsen på et plekter er en kritisk faktor som påvirker spillbarhet og lyd. Vanligvis kategoriserer man plektre som tynt, medium eller tykt.

 • Tynt – under 0,60 mm
 • Medium – 0,60 mm til 0,85 mm
 • Tykt – over 0,85 mm

Tynne plektre er fleksible og produserer en lettere, lysere lyd, noe som gjør dem velegnet til å klimpre strenger.

Medium plektre tilbyr en balanse mellom fleksibilitet og fasthet. Det gjør dem gode både for klimpring og for å spille individuelle strenger.

Tykke plektre gir mest kontroll. Disse foretrekkes ofte av gitarister som ønsker en tykkere, fyldigere tone.

Materiale

Materialer som brukes i plekteret spiller en betydelig rolle for lyden plekteret produserer. Vanlige materialer omfatter celluloid, nylon, diverse typer plast, tre og metall.

 • Celluloid – gir en klassisk følelse og varm tone.
 • Nylon – gir et godt grep og god holdbarhet.
 • Plast – produseres i en rekke forskjellige konsistens og hardhet. Egenskapene varierer med dette.
 • Metall – perfekt for å produsere lyse toner.
 • Tre – gir en veldig varm tone.

Som nybegynner er det viktig å eksperimentere med forskjellige typer plektre. Test ut plektre av forskjellige materialer og tykkelse for å finne det som føles riktig for deg og din spillestil. Husk at valget av et plekter er like personlig som valget av gitar.

Ergonomi – slik holder du et plekter

Riktige gripeteknikker

Å ha et godt grep på plekteret ditt er avgjørende for kontroll og ikke minst komfort under spillingen.

Det vanligste er å holde plekteret med tommelen og pekefingeren, med den spisse delen vendt ut og litt nedover mot strengene. Tommelen skal hvile på den flate siden av plekteret, mens siden av pekefingeren trykker lett mot den andre siden av plekteret. Her er cluet å holde fast nok for å forhindre at plekteret sklir, men ikke så hardt at du får smerter og blir sliten i fingrene.

Ideelt sett bør bare en liten del av den spisse delen av plekteret stikke ut fra mellom fingrene. Dette for å få best mulig kontroll på klimpring og plukking av strenger.

Vanlige feil å unngå

 • For hardt grep: Dette kan føre til smerter i fingre og hånd, og dårligere utholdenhet. Det vil dessuten begrense spilledynamikken din.
 • For mye av plekteret stikker ut: Å eksponere for mye av gitarplekteret kan redusere kontrollen og øke sannsynligheten for å treffe strengene med fingrene.
 • Bruk av feil side av plekteret: Å spille strengene med de avrundede delene av plekteret framfor å bruke spissen vil raskt resultere i en mindre definert lyd.
 • Feil plassering av fingrene: Pekefingeren bør ikke strekke seg forbi tommelen eller omvendt, da dette kan påvirke hvor stabilt plekteret er under spilling.

Juster grepet for komfort

Komfort er essensielt når du holder et plekter ettersom det direkte påvirker evnen din til å spille i lengre perioder. Hvis du opplever ubehag, bør du vurdere å gjøre følgende justeringer:

 • Løsne på grepet: Kjenner du at du spenner deg, er det lurt å løsne litt på grepet for å unngå unødvendig spenning i hånden og fingrene.
 • Flytt på plekteret: Eksperimenter med hvordan du holder plekteret mellom fingrene. Prøv å finne en mest mulig naturlig måte å holde på.
 • Prøv plektre med forskjellige størrelser og former: Plektere kommer jo i forskjellige størrelser og former. Det er ikke gitt at du bruker det som er mest optimalt for deg i dag. Kanskje kan et annet design passe bedre til hånden din.
 • Juster vinkelen på plekteret: Små endringer i vinkelen som plekteret treffer strengene med kan utgjøre en betydelig forskjell i spillekomforten.

Husk at ergonomien ved å holde et plekter er en personavhengig. Det som fungerer for en gitarist, fungerer kanskje ikke for en annen. Vær oppmerksom på hvordan hånden din føles mens du spiller, og gjør justeringer etter behov. Over tid vil du utvikle et grep som føles naturlig for deg. Men til å begynne med kan det være vanskelig å finne riktig måte å holde plekteret på.

Mestring av bruk av plekter

Det er to viktige ting som er avgjørende for hvordan lyden som produseres når du spiller med et plekter. Nemlig vinkelen på plekteret, og styrken plekteret treffer strengene med.

Viktigheten av riktig vinkling av plekteret

Det å forstå betydningen av å holde plekteret i riktig vinkel er avgjørende for enhver gitarist som vil forbedre og utvikle spillteknikken sin.

Hvilken vinkel gitarplekteret treffer strengene på kan påvirke lyden som produseres en hel del. Et plekter som holdes vinkelrett på strengene har en tendens til å produsere en skarpere lyd, men vinkles plekteret skapes gjerne en jevnere og mer myk tone.

Dessuten kan riktig vinkling av plekteret redusere motstanden du føler mens du spiller. Det gjør det mulig å spille både raskere og mer flytende.

Hvordan plekteret treffer strengene

Hvordan du treffer strengene med plekteret spiller også en sentral rolle for lyden som produseres. Altså hvor hardt eller mykt du treffer strengene.

Treffer du strengene hardt, med mye kraft, vil det resultere i en høyere, mer aggressiv lyd. Dette kan være ønskelig som for eksempel rocke-, eller metalgitarist.

Motsatt kan en en mykere tilnærming til spillingen, og hvordan plekteret treffer strengene, produsere en renere, mer delikat lyd.

Her er det viktig å finne en balanse som passer til musikkstilen du spiller. Og hvor hardt eller mykt du treffer strengene kan du selvsagt justere raskt ved behov.

Øvelser for å øve på vinkling av plektre og styrke

For å mestre nyansene på plektervinkel og kraften som benyttes, er regelmessig trening nøkkelen. Her er noen øvelser for å utvikle god kontroll på disse feltene:

 • Vinkeljustering: Begynn med å spille en enkelt tone gjentatte ganger mens du sakte endrer vinkelen på plekteret. Legg merke til hvordan tonen endres, og finn den vinkelen som gir deg lyden du foretrekker.
 • Dynamisk klimring: Start å spille strengene svakt, og øk deretter styrken gradvis til du spiller med stor kraft. Reduserer deretter kraften du bruker til du igjen spiller strengene forsiktig. Dette vil hjelpe deg å lære å kontrollere volumet og intensiteten på spillingen din.
 • Vekslende klimpring: Øv på vekslende klimpring på en enkelt streng (ned-opp-ned-opp.) Fokuser på å holde en jevn vinkel på plekteret. Start sakte og øk hastigheten mens du beholder kontrollen over vinkelen og styrken på klimpringen.
 • Hopp over strenger: Spill en tone på en streng, og hopp deretter over en eller flere strenger og spill en annen tone. Denne øvelsen vil øve inn kontrollen over plekteret når du skifter mellom strengene.

Husk at målet er å utvikle en følelse av hvordan ulike vinkler og styrke påvirker lyden på gitaren. Med tid og øvelse vil du intuitivt kunne justere vinkelen på plekteret og styrken du bruker når du ønsker å oppnå ulik lyd.

Klimpreteknikker med plekter

Å mestre forskjellige klimpremønstre er avgjørende for enhver gitarist. Det legger grunnlaget for rytmen og timing i musikken. Et plekter kan gi en skarp og artikulert lyd når det brukes riktig.

Grunnleggende klimpremønstre

Nybegynnere bør starte med å bruke kun enkle slag på strengene for å sikre at de treffer alle strengene jevnt. Altså å kun spille strengene ovenfra og ned. Når man er komfortabel med dette enkle klimpremønsteret kan man gå videre til å veksle mellom å spille strengene ned og opp.

Å øve med en metronom kan bidra til å opprettholde et jevnt tempo og forbedre presisjonen på spillingen.

Dynamisk klimpring

Dynamisk klimpring lar en gitarist legge til følelser og uttrykk til spillet sitt. Ved å variere kraften på plekteret mot strengene, kan man lage sterke eller svake lyder. Denne teknikken, kjent som dynamisk aksent, kan brukes til å understreke visse slag. Eller til å lage et crescendo eller decrescendo i en sang.

For å øve på dette, prøv å klimpre en enkel akkordprogresjon mens du bevisst aksentuerer (legger vekt på) det første slaget i hver takt, og gradvis øker og reduserer klimreintensiteten.

Overgang mellom å klimpre og å plukke strengene

Mange sanger krever at gitarister skifter jevnt mellom å klimpre strengene for å spille akkorder, og mellom å plukke individuelle strenger for å spille enkle toner.

Denne ferdigheten gir variasjon og karakter til spillingen din. Oppretthold et fast grep på gitarplekteret og sørg for at det alltid er plassert nær strengene for å mestre denne overgangen mellom å klimpre og å plukke strengene.

Øv ved å klimpre en akkord og deretter umiddelbart velge en enkelt streng innenfor den akkorden. Øk kompleksiteten over tid ved å legge til mer kompliserte plukkmønstre mellom klimpringen. Dette forbedrer fingerferdigheten din og forbereder deg på å mestre mer avanserte spilleteknikker.

Husk at regelmessig øving er nøkkelen til å lykkes med forskjellige klimpreteknikker. Eksperimenter med forskjellige klimpremønstre og overganger mellom klimpring og plukking av strengen for å finne ut hva som fungerer best for deg musikalsk Med tålmodighet og dedikasjon vil plekteret bli en naturlig forlengelse av ditt musikalske uttrykk.

Når skal du erstatte et plekter?

Plektre slites og må som alt annet skiftes ut med jevne mellomrom. Levetiden til et plekter avhenger av materialet det er laget av og hvor ofte det brukes. Tegn på at det er på tide med et nytt plekter kan være at det blir slitt, bøyd, eller at kantene blir avrundet eller taggete. Dette kan påvirke presisjonen din og lyden det produserer.

Redusert lydkvalitet, eller at det blir vanskeligere å utføre enkelte teknikker, kan være tegn på at plekteret må byttes. For de som har en aggressiv spillestil, der de bruker stor kraft på plekteret, er det spesielt viktig å holde øye med tilstanden på plekteret. Da slites det gjerne raskere.

Integrering av plektre i gitarspillet ditt

Oppsummering av nøkkelpunkter

Gjennom denne guiden har vi tatt for oss mange aspekter rundt gitarplektre. Vi har sett på deres viktige rolle for gitarspill, hvilke typer som finnes og hvordan materiale og tykkelse påvirker hvilken egenskaper de har.

Dessuten har vi sett på forskjellige grepsteknikker og vanlige feil man bør unngå. Videre har vi tatt for oss hvordan forskjellige vinklinger av plekteret, og styrken som brukes når man spiller, påvirker lyden som produseres. Til slutt har vi sett på hvordan man kan klimpre, og plukke strengene, med et plekter.

Oppmuntring til å eksperimentere

Når du fortsetter på din musikalske reise, husk at eksperimentering er nøkkelen. Hver gitarists stil er like unik som deres fingeravtrykk, og valg av plekter gjøres etter personlige preferanser. Test derfor gjerne ut plektre med forskjellig form, størrelse, materiale og tykkelse.

Små forskjeller i plekteret kan ha en stor påvirkning på lyd og teknikk. Dette gjelder enten du klimprer eller spiller fingerspill. Så bruk tid til å finne ut hva som er det riktige plekteret for deg. Alle har forskjellige personlige preferanser.

Personlige preferanser og stil

Til syvende og sist skal plekteret du velger føles som en forlengelse av hånden din. Den skal utfylle spillestilen din og hjelpe deg med å uttrykke din musikalske stemme.

Veiledning og tips til rett plekter er lurt å ta med seg. Men stol på instinktene dine og finn plekteret som er rett for deg.

Gitarferdighetene og stilen din vil utvikle seg over tid. Og med nye impulser og mer erfaring kan valget av plekter også endre seg over tid.

Enten du er en nybegynner eller en erfaren gitarist, så er jakten på det perfekte plekteret en reise verdt å legge ut på.