Kromatisk skala på gitar

Publisert:

Her tar vi for oss kromatisk skala på gitar. Og hvordan du spiller de forskjellige tonene i skalaen forskjellige steder på gitarhalsen.

Hva er en kromatisk skala?

En kromatisk skala er en skala med halvtonetrinn som inneholder alle de tolv tonene.

Innen musikken betyr ordet kromatisk å være inndelt i halvtonetrinn.

Hver trinn i den kromatiske skalaen er en halvtone over eller under den forrige tonen i skalaen. Tonene i skalaen kommer i stigende eller synkende tonehøyde etter hverandre.

Starter vi med C så er den kromatiske skalaen som følger:

C – C# – D – D# – E – F – F# – G – G# – A – A# – B

(Eller C – Db – D – Eb – E – F – Gb – G – Ab – A – Bb – B om vi bruker -ess framfor -iss.)

Alle andre skalaer tar dessuten utgangspunkt i den kromatiske skalaen.

Den kromatiske skalaen på gitarhalsen

På piano er det rett fram å spille den kromatiske skalaen, ettersom halvtonene er plassert etter hverandre på de hvite og svarte tangentene. Skal man derimot spille den kromatiske skalaen på gitar må man ha kjennskap til gripebrettet, og hvor de forskjellige tonene ligger.

Men når man kjenner gripebrettet på gitaren godt, er det heller ikke noe problem å spille de forskjellige tonene i denne skalaen på gitar.

Dessuten er det veldig nyttig for gitarister å kjenne gripebrettet på gitaren ut og inn. Men dessverre er det mange som ikke lærer seg dette før etter mange år etter at de begynte å spille gitar. Eller ikke lærer seg det i det hele tatt.

Vårt råd er å øve inn den kromatiske skalaen på gitaren, og å gjøre seg virkelig kjent med gripebrettet. Da kan du når som helst spille de tonene du ønsker uten å måtte tenke på hvor du finner dem.

Her finner du tonene på gripebrettet på gitarhalsen:

Disse tonene på gripebrettet tar utgangspunkt i at gitaren er stemt med standard stemming, E – A – D – G – B – E.

Hvordan spille den kromatiske skalaen på gitar

Å kjenne gripebrettet på gitaren og vite hvor du finner forskjellige toner er det viktigste å kunne. Når du spiller gitar, sitter du ikke bare der og spiller skalaer. Men å kunne skalaene og tonene er essensielt i gitarspillet ditt.

Når det er sagt, er det nyttig å trene inn hvor tonene er på gripebrettet på gitaren gjennom å spille den kromatiske skalaen.

3 måter å spille den kromatiske skalaen

Det er mange måter å spille den kromatiske skalaen på gitar.

Første måte

En enkel måte å spille alle tonene i skalaen på er å ta for seg en enkelt streng og spille en og en tone oppover eller nedover denne strengen til man er gjennom skalaen. Som du kan se på illustrasjonen over, så vil du gå en halvtone opp eller ned for hvert bånd du beveger deg oppover eller nedover på gitarhalsen.

Hvis vi tar utgangspunkt i den 6. strengen, altså den lave E strengen, så ser du at om du presser ned denne i første bånd, og spiller den, så får du en F. I andre bånd får du F#, i tredje bånd får du G osv. Og i tolvte bånd så har du E.

Så spiller du denne strengen fra første til tolvte bånd så har du spilt gjennom den kromatiske skalaen fra F til og med E.

Tilsvarende kan du spille skalaen på samme måte på de andre fem strengene på gitaren.

Andre måte

Nå skal vi se på hvordan man kan spille den kromatiske skalaen kun ved å bruke de fire første båndene på gitaren. Og med fire fingre.

Når gitaren er stemt E – A – D – G – B – E som standard, så kan vi spille disse tonene på strengene når vi ikke presser dem ned i noe bånd. Og vi kan spille den kromatiske skalaen, med tonene i skalaen etter hverandre. Det er altså en årsak til at gitaren er stemt på denne måten.

Les også mer om navnene på gitarstrengene.

Om vi tar utgangspunkt på den sjette strengen, den lave E strengen, så spiller vi E i nullte bånd. Altså uten å presse ned strengen i noen av båndene. Deretter spiller vi F i første, F# i andre bånd, G i tredje bånd og G# i fjerde bånd.

Deretter har vi den femte strengen, A strengen. Så etter at du har spilt G# i fjerde bånd på E strengen spiller du A i nullte bånd på A strengen. Deretter spiller du A# i første bånd, B i andre bånd, C i tredje bånd og C# i fjerde bånd.

Deretter ser vi på den fjerde strengen, D strengen. Vi spiller D i nullte bånd, D# i første bånd. Da er vi gjennom alle tonene i den kromatiske skalaen. Så har vi E i andre bånd, en oktav opp fra E som vi spilte i første bånd. Så har vi F i tredje bånd, F# i fjerde bånd.

Neste streng er G strengen, Vi spiller G i nullte bånd, G# i første bånd, A i andre bånd, A# i tredje bånd, og deretter B i fjerde bånd.

Men her avviker mønsteret litt. Som du kan se har vi allerede spilt B i fjerde bånd på G strengen. Men så kommer B igjen på neste streng.

På B strengen hopper vi derfor rett til første bånd og spiller denne. Da får vi en C. Deretter kommer C# i andre bånd, D i tredje bånd og D# i fjerde bånd.

Så kommer den første strengen, den øvre E strengen. Denne ligger altså 2 oktaver over E’en vi spilte på sjette streng. Vi spiller E i nullte bånd.

Deretter kan du spille fire toner på E strengen. F i første bånd, F# i andre bånd, G i tredje bånd og G# i fjerde bånd.

Tredje måte

Når du så skal spille den kromatiske skalaen lenger opp på gitarhalsen kan du ikke bruke tonene i nullte bånd for å nå over flere toner med de fire fingrene. Da må du flytte fingrene for å spille fem toner på fire fingre. Det blir altså litt mer vrient å spille skalaen.

Vi skal nå se på å spille den kromatiske skalaen med utgangspunkt på åttende bånd på gitarhalsen. Der vi begynner med å spille C.

Som sist starter vi på den sjette strengen, den lave E strengen. I åttende bånd starter vi å spille C med pekefingeren, C# i niende bånd med langfingeren, D i tiende bånd med ringfingeren og D# i ellevte bånd med lillefingeren.

Men når vi nå skal spille neste tone i skalaen på femte streng, A strengen, så må vi flytte pekefingeren til sjuende bånd for å spille E. Deretter spiller vi fire toner med de fire fingrene fra åttende bånd som på forrige streng. I åttende bånd spiller vi F med pekefingeren, i niende bånd spiller vi F# med langfingeren, i tiende bånd spiller vi G med ringfingeren og til slutt så spiller vi G# i ellevte bånd med lillefingeren.

På den fjerde strengen, D strengen, så må vi igjen flytte pekefingeren til sjuende bånd og spille A. Deretter spilles A# i åttende bånd med pekefingeren og B i niende bånd med langfingeren. Vi har nå spilt 12 toner og har spilt gjennom den kromatiske skalaen en gang.

Deretter fortsetter vi, og spiller C i tiende bånd og C# i ellevte bånd.

På tredje streng, G strengen, flytter vi igjen pekefingeren helt til syvende bånd og spiller D med pekefingeren. Vi spiller så D# i åttende bånd med pekefingeren, E i niende bånd, F i tiende bånd, og F# i ellevte bånd.

Som du husker fra når vi spilte den kromatiske skalaen på de fire øverste båndene, så avviker mønsteret her på grunn av hvordan den tredje strengen er stemt.

På den andre strengen spiller vi derfor nå G i åttende bånd med pekefingeren. Vi trenger altså ikke flytte den til sjuende bånd på denne strengen. Deretter spiller vi G# i niende bånd, A i tiende bånd og A# i ellevte bånd.

Men når vi nå er på første streng på gitaren, den høye E strengen, så må vi igjen flytte pekefingeren til sjuende bånd for å spille B som fullfører den kromatiske skalaen for andre gang.

Deretter kan vi spille C i åttende bånd, C# i niende bånd, D i tiende bånd og D# i ellevte bånd, hvis vi ønsker.

Gjør deg kjent med gripebrettet

Vi har nå sett på hvordan du kan spille den kromatiske skalaen på gitar på tre ulike måter. Og som du nå kan tenke deg til er det mange andre måter å spille denne skalaen på gripebrettet.

Det viktigste er dog å kjenne gripebrettet på gitaren inn og ut. Da kan du spille de tonene du ønsker på forskjellige steder på gripebrettet ut fra hvor høyt du spiller på gitarhalsen. Dette er kjempenyttig. Derfor er det en god øvelse å trene på å spille den kromatiske skalaen på ulike steder på gitarhalsen. Det vil tilføre et nytt nivå til gitarspillet ditt.

Veien videre til bedre gitarspill

Som du ser kan du spille den kromatiske skalaen forskjellige steder på gripebrettet på gitaren. Når man kjenner dette godt, vil man kunne bruke dette på en konstruktiv måte for å løfte gitarspillet sitt.

Så sett igang med å øve på å spille den kromatiske skalaen på gitar. Det vil du ha mye igjen for.