Lær å spille toner på gitar

Publisert:
Lær å spille toner på gitar.

Det å lære seg tonene på gitaren er viktig for en gitarist. Her går vi gjennom steg for steg hvordan du lærer å finner tonene på gripebrettet på gitaren.

Når man begynner å spille gitar er det ofte overveldende å skulle lære seg tonene overalt på gitarhalsen. Seks strenger med mellom nitten og tjuefire bånd, gir mye å skulle huske på…

Men ikke fortvil. Her går vi gjennom steg for steg hvordan du lettere kan lære tonene overalt på gripebrettet på gitaren.

Innhold

Toner kontra akkorder

Enkelt forklart så er:

  • En tone er en lyd med en enkelt, gitt frekvens. Når du spiller en og en streng på gitaren, så spiller du en og en tone.
  • En akkord er tre eller flere toner spilt samtidig. På gitaren spilles en akkord ved å utføre et gitargrep. Et gitargrep utføres ved at du holder ned to eller flere strenger og spiller flere strenger samtidig.

Når man begynner å spille gitar, er det vanlig å begynne å lære seg å spille forskjellige akkorder, for så å etterhvert lære seg å spille enkle toner på gitaren.

Ønsker du å lære deg å spille noen enkle akkorder kan du lese artikkelen om gitargrep for nybegynnere.

Når vi skal spille toner på gitaren så tar vi utgangspunkt i en av strengene på gitaren. Da er det viktig å kunne navnet på gitarstrengene.

Navnet på strengene er:

E – A – D – G – B – E

Her er en enkel huskeregel du kan bruke for å huske disse: En And, Donald, Gikk Bak Egon

Dette gjelder om gitaren er stemt på vanlig vis.

Spiller du en åpen streng, så er tonene til strengene E – A – D – G – B – E.

Det musikalske alfabetet

Innen musikken så omtaler vi tonene med en bokstav fra alfabetet. Vi har 7 stamtoner. Disse stamtonene har benevnelsen:

A – B – C – D – E – F – G

Etter G så kommer A igjen, men da som en A med høyere tonehøyde.

Disse tonene danner en diatonisk skala, med 7 toner. Dette er en skala med fem heltonetrinn og to halvtonetrinn. Halvtonetrinnene er B – C og E – F.

12 toner

Men i vestlig musikk har vi 12 toner. Vi må altså legge til fem toner til de sju stamtonene for å få 12 toner. Disse tonene hører til mellom de tonene som har et heltonetrinn i den diatoniske skalaen.

Vi får da:

A – A# – B – C – C# – D – D# – E – F – F# – G – G#

Disse 12 tonene utgjør en kromatisk skala.

(Eller vi kan bruke en annen benevning for disse halvtonene, nemlig: A – Bb – B – C – Db – D – Eb – E – F – Gb – G – Ab)

A# og Bb er altså den samme tonen, bare med annerledes benevning. # betyr en halvtone opp, her fra A, mens b betyr en halvtone ned fra forrige tone, altså B. Tilsvarende er det for de andre tonene benevnt med # og b.

Og som du ser er det ikke noen tone som heter B# eller E#. Det er jo allerede kun et halvtonetrinn mellom B – C og E – F.

Nå skal vi ha den grunnleggende kunnskapen vi trenger for å sette dette i sammenheng med å spille toner på gitaren.

Spille toner på gitar

Her er en oversikt som viser de forskjellige tonene på gripebrettet på gitaren:

Toner på gitaren

Men dette vil nok være noe overveldende å sette seg inn i om man ikke deler det opp litt.

Når vi skal finne tonene på gitaren så bruker vi følgende informasjon:

  • Vi har 12 toner.
  • Disse tolv tonene er som følger: A – A# – B – C – C# – D – D# – E – F – F# – G – G#
  • Strengenes navn er E – A – D – G – B – E. Spilles de åpne strengene så spilles disse tonene.
  • På gitaren så etterfølges hver tone av en halvtone opp eller ned ut fra om man beveger seg ett bånd opp eller ned på gitarhalsen.
  • Vi kan tenke på gitarhalsen som at den kun har 12 bånd. Tonen som spilles i første bånd kommer igjen i 13. bånd. Og tonen som spilles med åpen streng, spilles så igjen i 12. bånd.

Ta for deg en streng om gangen

Det er mye lettere å lære seg tonene på gitaren om man tar for seg en streng om gangen.

Tar vi utgangspunkt i illustrasjonen over som viser alle tonene på gitarhalsen, så har vi følgende om vi ser på den tykke E strengen:

Her kan vi se at vi tonen F i første bånd. Deretter kommer F# i andre bånd, og så videre halvtone for halvtone. Så vi har følgende toner langs strengen fra første, til tolvte bånd:

F – F# – G – G# – A – A# – B – C – C# – D – D# – E

Deretter starter det på nytt igjen i 13. bånd med tonen F osv.

På E strengen kan vi spille tonen E med åpen streng. Deretter kommer tonen E igjen i 12. bånd.

På de andre strengene er det nøyaktig det samme mønsteret. For eksempel så får du tonen A# i første bånd på A strengen. Deretter kan du telle halvtone for halvtone gjennom de 12 tonene, og ende opp med tonen A i 12. bånd, og tonen A# i 13. bånd.

Øv inn tonene

Det er an ting at man vet hvilke toner strengene starter med. Og at man kan telle halvtone for halvtone, oppover og nedover båndene på gitarhalsen.

Men skal man kunne spille de forskjellige tonene når man spiller gitar så kan man ikke sitte og telle langs strengene for å finne fram til tonene. Da må disse være øvd inn slik at man kan spille dem automatisk.

Sett derfor av litt tid til å øve inn hvor tonene befinner seg på gripebrettet.

Øvelse 1

Øv deg på å spille tone for tone oppover og nedover en og en streng. Si tonen høyt for deg selv mens du spiller. Hold deg til de 12 første båndene på gitaren.

Start med den tykke E strengen. Når denne begynner å sitte litt, så kan du øve inn en og en av de andre strengene.

Når du har øvd litt opp og ned strengen bånd for bånd, kan du prøve om du klarer å finne forskjellige toner på denne strengen uten å gjøre det i rekkefølge. Be gjerne om hjelp av en annen som kan be deg finne og spille forskjellige toner på denne strengen.

Øvelse 2

Øv deg på å spille stamtonene streng for streng. Beveg deg opp og ned båndene på strengen og husk hvor de forskjellige stemtonene er.

Øvelse 3

Øv deg på å finne en og en tone forskjellige steder på gripebrettet på gitaren. Ta for eksempel for deg tonen C og spill denne tonen på alle de forskjellige strengene.

Ta deretter for deg de andre tonene. Start med å lære inn stamtonene.

Neste steg

Nå er det på tide å sette i gang med å øve. Sett av 8-10 min hver dag til tonene sitter i fingrene. Det er bedre å lære seg det litt og litt over tid, enn å prøve å gjøre alt på en gang.

Start med å lære tonene på E strengen. Jobb deg deretter videre til A strengen, osv.

Sett i gang i dag. All øvelse med toner på gripebrettet vil bygge videre på dine ferdigheter som gitarist.