Lær 11 viktige gitargrep for nybegynnere

Oppdatert:

Vi tar for oss 11 viktige gitargrep for nybegynnere. Så er du i startfasen av å lære gitar, er dette midt i blinken for deg.

Her vil du lære deg grep du vil ha nytte av så lenge du spiller gitar.

Vi har delt det opp slik at du først lærer deg fem grunngrep. Når du kan disse vil det være enkelt å lære seg de neste seks. Og før du vet ordet av det kan du alle 11.

Innhold

Første grep som nybegynner

Aller først vil vi ta for oss 5 gitargrep. Det gjelder grep for 5 durakkorder som er viktige å kunne. (Et gitargrep spiller en akkord.)

Som absolutt nybegynner kan det være nok å fokusere på disse fem. Og kan du disse, vil du kunne lære deg å spille mange forskjellige sanger.

Når vi så legger på 3 mollakkorder som er veldig vanlige, samt 3 7’er akkorder, vil du utvide repertoaret betraktelig. Da vil du kunne lære deg å spille veldig mange sanger.

Når du har lært deg disse også så har du lagt et veldig godt fundament for å bli god til å spille gitar.

Til sammen er dette de kanskje 11 viktigste gitargrepene for nybegynnere. Mange nøyer seg med å lære disse grepene. For da har man muligheten til å spille så mye variert. Ellers kan man selvsagt bygge på dette fundamentet senere.

Et godt fundament

Ikke fortvil hvis det høres mye ut med 11 gitargrep. Vi starter som sagt med å lære noen få, og legger så på noen flere. Dessuten er mange av disse grepene ganske like.

Det er heller ikke forventet at man skal lære seg disse på en dag. Du har de neste ukene og månedene til å trene inn disse. Og vips, så er du ganske god på gitar.

Og følger du våre råd, så vil det være en fornøyelse å trene inn disse, og ikke et slit.

Det viktigste er å bygge et godt fundament av gitargrep som nybegynner. Det vil du ha igjen for i hele din karriere som gitarist.

Viktige gitargrep for nybegynnere

Her er en oversikt over de viktigste gitargrepene for nybegynnere. Har man lært seg disse grepene kan man lære seg å spille masse forskjellige sanger.

Og hvis man ønsker å lære flere, så vil det være mye lettere når man allerede kan spille alle disse godt.

Forklaring gitargrep

Gitargrep brukes for å spille akkorder på gitar. Akkorder er tre eller flere toner som spilles samtidig. Disse akkordene setter man så sammen, og spiller ulike sanger.

Akkordene illustreres med et akkorddiagram. Se illustrasjonen under.

Illustrasjon av et akkorddiagram og et gitargrep.

Akkorddiagrammet viser hvordan man holder gitargrepet for den gitte akkorden. Som i denne illustrasjonen av diagrammet til akkorden D. Altså hvordan man holder grepet for D på gitaren.

Slik leser du et akkorddiagram

Her vil vi se raskt på hvordan du leser et akkorddiagram for å kunne spille de ulike gitargrepene.

Fingre:

 • 1 betyr pekefinger
 • 2 betyr langfinger
 • 3 betyr ringfinger
 • 4 betyr lillefinger
 • T betyr tommel
 • O i diagrammet betyr at strengen er åpen. Altså at ingen finger holder ned denne strengen.
 • X i diagrammet betyr at denne strengen ikke skal spilles. Altså at du unnlater denne strengen når du spiller strengene med tommelen eller et plekter.

Grep for grep

E dur

Først skal vi se på grepet for E dur. Dette er ofte ett av de første grepene alle nybegynnere lærer seg. Her bruker vi tre fingre for å utføre grepet. Pekefingeren (1), langfingeren (2) og ringfingeren (3).

Gitargrep E dur

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned tredje streng på første bånd.
 • Bruk så langfingeren (2) til å holde ned femte streng på andre bånd.
 • Bruk ringfingeren (3) til å holde ned fjerde streng på andre bånd.
 • Spill alle strengene.

Her spiller du alle strengene. (Som du ser av akkorddiagrammet er det ingen streng merket med X.)

Tre av strengene er åpne. (Ingen finger holder ned disse strengene.) Altså streng 1, 2 og 6.

3 tips for et vellykket grep

 • Pass på å kun bruke fingertuppene når du holder ned en streng.
 • Plasser fingrene ganske nær selve båndet, uten å berøre det. Da vil det bli finere klang i tonen du spiller.
 • Pass på at en finger ikke berører en annen streng enn den som holdes ned. Det er det fort gjort å gjøre som nybegynner, men det gjør at det blir en ulyd når denne strengen spilles.

Passer du på disse tre tingene vil gitarspillet bli mer vellykket fra starten av.

D dur

Det andre grepet vi skal se på er for akkorden D dur. Også her brukes det tre fingre.

Gitargrep D dur

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned tredje streng på andre bånd.
 • Bruk deretter langfingeren (2) til å holde ned første streng på andre bånd.
 • Bruk så ringfingeren (3) til å holde ned andre streng på tredje bånd.
 • Spill de fire nederste strengene.

Legg merke til at her skal kun de fire nederste strengene spilles. (De øverste to er markert med X, og skal ikke spilles.)

En streng er åpen i dette grepet. Det gjelder fjerde streng.

A dur

Nå skal vi se på hvordan man spiller akkorden A dur. Som du ser av diagrammet under skal det holdes ned tre strenger i samme bånd. Dette kan i begynnelsen være litt kronglete, men etter litt trening vil dette bli lettere.

Gitargrep A dur

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned fjerde streng på andre bånd.
 • Bruk langfingeren (2) til å holde ned tredje streng på andre bånd.
 • Bruk til slutt ringfingeren (3) til å holde ned andre streng på andre bånd.
 • Spill de fem nederste strengene.

Også her skal ikke alle strengene spilles. Men her spilles de fem nederste.

Her er to av strengene åpne, altså streng en og fem.

Bytte grep

Nå har du lært tre gitargrep. Men disse er ikke nyttige hver for seg. For å spille en sang, brukes flere enn ett grep.

Og det er å bytte grep som er det vanskeligste når man starter å spille. For å kunne spille uavbrutt må man kunne skifte raskt.

Som nybegynner er det derfor viktig å øve på å skifte mellom grep. Når du nå har lært deg de første tre grepene er det perfekt å starte med dette. Så øv på transaksjonen mellom grepene for E, D og A.

Ikke la deg knekke hvis det er vanskelig til å begynne med. Øv litt på overganger hver dag, så vil du se at det begynner å sitte ganske raskt.

C dur

De to neste grepene kan være litt mer kompliserte å utføre helt med en gang. Men trener man litt hver dag, så bør også disse sitte ganske raskt.

Først ut er akkorden C dur. Her benyttes også tre fingre som i de tidligere grepene, men fingrene skal plasseres over tre bånd. Og ganske langt fra hverandre, så dette vil fort være uvant og komplisert i starten.

Gitargrep C dur

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned andre streng på første bånd.
 • Bruk så langfingeren (2) til å holde ned fjerde streng på andre bånd.
 • Bruk deretter ringfingeren (3) til å holde ned femte streng på tredje bånd.
 • Spill de fem nederste strengene.

Også her er to av strengene åpne. Det gjelder streng en og tre.

G dur

Den neste akkorden som kan være litt vanskelig å spille når man begynner å spille gitar, er G dur. Fingrene holder ned strenger i kun to bånd, men attpåtil langt fra hverandre. Så det kan være litt vanskelig å strekke ut fingrene i begynnelsen, men det kommer seg raskt med litt øving.

Gitargrep G dur

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned femte streng på andre bånd.
 • Bruk så langfingeren (2) til å holde ned sjette streng på tredje bånd.
 • Bruk ringfingeren (3) til å holde ned første streng på tredje bånd.
 • Spill alle strengene.

Her er tre av strengene åpne, nemlig 2, 3 og 4.

Da var vi igjennom de fem viktigste dur akkordene for nybegynnere. Kan du disse er du godt på vei.

Og du vil se at den vanskeligste jobben nå er unnagjort. For de neste grepene blir det mye enklere å lære seg. Det er også en av grunnene til at dette er de aller viktigste gitargrepene for nybegynnere. I tillegg til at de brukes veldig ofte.

Neste steg – 3 mollakkorder

Nå skal vi se på tre mollakkorder. Nemlig E moll, D moll og A moll. Dette er også veldig vanlige akkorder på gitar, så det er greit å lære seg dem først som sist.

Gitargrepene på disse er veldig like grepene for E dur, D dur og A dur. Det eneste som skal til er å flytte en finger til et annet bånd.

Så disse tre går det veldig raskt å lære når du allerede kan spille durakkordene. La oss se på dem nå.

E moll

Gitargrep Em - E moll

Vi begynner med akkorden E moll.

 • Bruk langfingeren (2) til å holde ned femte streng på andre bånd.
 • Bruk så ringfingeren (3) til å holde ned fjerde streng på andre bånd.
 • Spill alle strengene.

Fire av strengene er åpne.

Nå kan du se at dette grepet er veldig likt det for E dur. Det eneste du trenger å gjøre er å fjerne pekefingeren fra strengen.

Dette grepet bruker i tillegg kun to fingre. Så det er nå veldig lett å lære seg.

D moll

Da er det dags for andre mollakkord, nemlig D moll.

Gitargrep Dm - D moll

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned første streng på første bånd.
 • Bruk deretter langfingeren (2) til å holde ned tredje streng på andre bånd.
 • Bruk så ringfingeren (3) til å holde ned andre streng på tredje bånd.
 • Spill de fire nederste strengene.

En streng er åpen i dette grepet.

Også her ser du at utførelsen av denne mollakkorden er veldig lik D dur.

A moll

Sist ut er akkorden A moll. Som du kan se fra akkorddiagrammet under, så er den veldig lik A dur.

Gitargrep Am - A moll

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned andre streng på første bånd.
 • Bruk langfingeren (2) til å holde ned fjerde streng på andre bånd.
 • Bruk til slutt ringfingeren (3) til å holde ned tredje streng på andre bånd.
 • Spill de fem nederste strengene.

Her er det to åpne strenger.

Da var vi ferdige med de viktigste tre moll akkordene også. Og disse er enkle å lære seg når man allerede kan de fem første dur akkordene.

Moll akkordene gjør at man som nybegynner kan lære seg å spille enda flere sanger. Mulighetene åpner seg opp. I tillegg gir de et tilskudd, ved at klangen i disse skiller seg fra dur akkordene. Og man kan spille mer melankolsk musikk.

Prikken over i’en

Nå er det på tide å legge på noen 7’er akkorder. Disse har fire toner istedenfor tre, som i akkordene vi til nå har lært.

Det blir enda enklere å lære seg disse når man allerede har lært seg en del dur- og mollakkorder.

Vi hopper rett ut i det og ser på akkorddiagrammene for tre 7’er akkorder her.

E7

Gitargrep E7

Vi begynner med akkorden E7. Dette grepet bruker kun to fingre.

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned tredje streng på første bånd.
 • Bruk så langfingeren (2) til å holde ned femte streng på andre bånd.
 • Spill alle strengene.

Fire av strengene er åpne.

Som du kan se er dette grepet nesten identisk med det for E dur. Den eneste forskjellen er at du ikke bruker ringfingeren. Derfor blir dette grepet utrolig lett å lære når du allerede kan det for E dur.

D7

Nå skal vi se på hvordan man spiller akkorden D7. Selve grepet ser ut som et omvendt D dur grep.

Gitargrep D7

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned andre streng på første bånd.
 • Bruk deretter langfingeren (2) til å holde ned tredje streng på andre bånd.
 • Bruk så ringfingeren (3) til å holde ned første streng på andre bånd.
 • Spill de fire nederste strengene.

En av strengene er åpen her.

A7

Sist ut av 7’er akkordene er A7. I likhet med grepet for E7 bruker man kun to fingre.

Gitargrep A7

 • Bruk pekefingeren (1) til å holde ned fjerde streng på andre bånd.
 • Bruk langfingeren (2) til å holde ned andre streng på andre bånd.
 • Spill de fem nederste strengene.

Her er tre av strengene åpne.

Som du kan se er dette grepet nesten identisk med A dur. Du tar bare bort den ene fingeren. Så dette grepet vil nå også være barnemat å lære.

Veien videre

Når du har lært deg alle disse 11 gitargrepene for nybegynnere er det bare å øve og øve for å bli en bedre gitarist.

Et godt tips er å øve mye på overgangen mellom forskjellige grep i starten. Det er dette som er det vanskeligste når man starter å spille gitar. Men når dette sitter så vil gitarspillet bli lett som en plett.

Lær deg også noen sanger med de grepene du har lært. Det vil være mye mer inspirerende å øve når det er noe gøy man holder på med, og ikke bare øver på grep for å øve på grep. Og dette vil øke motivasjonen for å øve mer.