2 enkle gitargrep, og en sang, du kan lære på null komma niks

Oppdatert:

Lær to enkle gitargrep. Sett det sammen. Og vips så kan du spille en sang på gitar.

Med litt øvelse selvsagt.

Det trenger ikke være verre enn som så å komme i gang med å spille en sang på gitar.

Jeg tar det nemlig for gitt at du ønsker å lære noen gitargrep for å kunne spille en sang. Og ikke for å kunne noen grep.

Noen enkle gitargrep

Når første sang er innlært, går vi gjennom et tredje grep som er lett å lære. Da kan du lett lære å spille ytterligere en sang.

Innhold

To enkle gitargrep

Først skal vi se på to veldig enkle gitargrep du kan lære veldig raskt. Og hvordan du lærer å spille dem.

Deretter kan du se hvordan du kan bruke grepene du lærer til å spille en sang.

Da kan du komme i gang med å spille nærmest med en gang.

Em

E moll, eller Em, er et veldig enkelt grep på gitar. Du trenger bare å bruke to fingre. Så det er veldig lett å lære seg.

Gitargrep Em - E moll

Lær Em grepet – steg for steg:

  1. Hold ned femte strengen på andre bånd med langfingeren.
  2. Press så ned fjerde strengen på andre bånd med ringfingeren.
  3. Spill deretter alle strengene med tommelen på den andre hånden, eller med et plekter.

Man begynner å telle gitarstrengene nedenfra. Den tynneste strengen er altså streng 1, mens den tykkeste basstrengen er streng 6.

Båndene på gitaren er de båndene som går på tvers av halsen på gitaren. Fingrene plasserer du så nærme som mulig disse båndene.

Få en grundigere gjennomgang av gitargrepet Em her.

D dur

Når du har lært Em, skal vi se på neste grep, nemlig D dur. Dette er også et ganske enkelt grep. Men her må du bruke tre fingre.

Gitargrep D dur

Lær D grepet – steg for steg:

  1. Hold ned tredje strengen på andre bånd med pekefingeren.
  2. Hold så med første streng på andre bånd med langfingeren.
  3. Hold deretter ned andre streng på tredje bånd med ringfingeren.
  4. Spill så de fire nederste strengene med tommelen på den andre hånden, eller med et plekter.

X’ene du ser på bildet betyr at disse strengene ikke skal spilles.

Det er ingen krise om du kommer til å spille de øverste strengene innimellom til å begynne med. Men det låter mye bedre om du kun spiller de fire nederste.

Fortsatt usikker? Les mer utfyllende om gitargrepet D her.

Skifte grep

Øv så litt på å skifte mellom disse to grepene. Det er dette som er det vanskeligste når man begynner å spille gitar. Så du vil ha mye igjen for å øve litt på å skifte mellom grepene.

To enkle grep = en enkel sang

Nå har du lært to enkle gitargrep. Da er det på tide å lære å spille en enkel sang med disse grepene.

Sangen “Drunken Sailor” av The Irish Rovers er en sang mange kjenner til. I alle fall når de hører den.

Det har seg sånn at denne sangen er ganske lett å spille på gitar. Den består nemlig kun av de to enkle grepene du nettopp har lært å spille.

Videoen under instruerer deg i hvordan du spiller “Drunken Sailor.” Melodien og hvordan du spiller den vil du plukke opp raskt.

Det var vel ganske greit?

Ja, ja, du må selvsagt øve litt for å få det til å sitte bra, men nå kan du omtrent spille en sang.

Foreløpig oppsummering

Så langt har vi sett på to enkle grep på gitar. Og vi har sett på hvordan man enkelt kan spille en sang med disse to grepene.

Men vi gir oss ikke der.

Vi skal se på ytterligere ett grep til. Og ytterligere en sang du kan spille med to grep.

En god begynnelse om du skal lære gitar på egenhånd.

Ytterligere ett enkelt grep

2 enkle grep blir til 3.

Det neste grepet vi skal se på er A7 dur. Dette er også ganske ukomplisert for nybegynnere med litt øving. Når du har lært dette grepet kan du øve inn nok en sang med kun to grep – nemlig “Tom Dooley” av The Kingston Trio.

A7

A7 krever også bare to fingre, så det er ganske lett å få til.

Gitargrep A7

Lær A7 grepet – steg for steg:

  1. Hold ned fjerde streng på andre bånd med pekefingeren.
  2. Hold ned andre streng på andre bånd med langfingeren.
  3. Spill så de fem nederste strengene med tommelen på den andre hånden, eller med et plekter.

Øv deretter på å skifte mellom grepene D og A7, så det blir lettere når du skal spille en sang.

Her kan du få en grundigere innføring i gitargrepet A7.

Nok en sang med 2 grep

Neste sang vi skal se på er som sagt “Tom Dooley” av The Kingston Trio. Denne sangen er også ganske enkel å spille.

For å spille denne sangen trenger du å kunne grepene D og A7, som du allerede har lært.

Videoen under instruerer hvordan du spiller “Tom Dooley” på gitar. Du vil raskt kunne sette deg inn i hvordan rytmen går og hvordan du spiller den.

Når du har lært hvordan du spiller grepene, skifter mellom grepene og spiller rytmen i sangen kan du spille med til denne videoen.

Legg merke til at i denne videoen er grepene D og A brukt. Det går å bruke A, men A7 låter bedre her. Og A7 er dessuten enklere å spille.

Neste steg

Nå har du lært 3 enkle gitargrep på gitar. Samt to sanger som er ganske lette å spille. Øv på disse til du synes det er lettere å skifte mellom grepene, og å spille melodien.

Etter å ha lært noen enkle grep på gitar er det på tide å lære seg noen flere grep. Sjekk ut vår artikkel om gitargrep for nybegynnere. Her vil du lære de nyttigste grepene for deg som vil begynne å spille gitar.