Barregrep – enkelt forklart

Publisert:

Her tar vi for oss barregrep på gitar og gir en innføring i hvordan man kan bruke slike grep til å spille masse forskjellige akkorder på gitar.

Innhold

Lær å spille masse forskjellige akkorder på gitar med barregrep

Som nybegynner på gitar har du kanskje kjent på frustrasjonen ved å støte på et barregrep. Kanskje ønsket du å spille en sang som viste seg å inneholde akkorden B dur eller F dur?

Slike grep kan være utfordrende å spille som nybegynner. De kan skape mye frustrasjon. Og en del gir opp på veien.

Men lærer man seg først å spille barregrep på gitar, så åpner man opp en hel verden av muligheter. Masse forskjellige akkorder og ikke minst sanger blir plutselig mulig å lære seg.

Her vil vi ta for oss hva barregrep er og hvordan du kan lære å spille masse forskjellige grep ved å lære deg å spille noen slike grep.

Hva er barregrep?

Begrepet “barre” stammer fra fransk, og betyr at man bruker pekefingeren til å holde ned flere strenger.

Barregrep på gitar er er da altså gitargrep der man bruker pekefingeren til å holde ned to eller flere strenger på ett bånd.

Slik ser et barregrep ut:

Barregrep - et eksempel

Og slik utføres det på gitaren:

Man kan si at barren fungerer som en capo. Pekefingeren holder jo ned noen, eller alle strengene, på et bånd.

En av fordelene med barregrep er at du kan flytte dem opp og ned gitarhalsen – og på den måten skifte hvilken akkord du spiller. Så istedenfor å skifte mellom mange forskjellige vanlige gitargrep, så kan man flytte barregrepet oppover og nedover gitarhalsen. Og på den måten å skifte hvilken akkord man spiller.

Det gjør at man raskt kan skifte mellom akkorder.

Barregrep – raskt oppsummert

 • Et gitargrep der pekefingeren brukes til å holde ned to eller flere strenger
 • Kan brukes til å spille masse forskjellige akkorder
 • Gjør det mulig å bytte raskt mellom akkorder

Utfordringer med barregrep

Barregrep har som sagt mange fordeler. Ved å lære seg noen slike grep, og hvilke akkorder de representerer, kan man spille masse ulike akkorder på gitar. Og man kan skifte raskt mellom disse.

Når det er sagt, så kan barregrep være utfordrende å få til. Særlig for nybegynnere. Det krever en viss fingerstyrke for å kunne utføre slike grep. Og denne styrken må bygges opp over tid med øving.

Dessuten må “resten av grepet” utføres med de andre fingrene. Inkludert de svakeste fingrene, ringfingeren og lillefingeren.

Hvilken teknikk du bruker for å utføre grepene har også en del betydning. Lenger ned i denne artikkelen vil vi ta for oss tips for hvordan du best mulig kan lykkes med barregrep.

Men først til hvordan du kan bruke barregrep til å spille en rekke ulike akkorder. Såkalte barreakkorder.

Barregrep med E dur form

Barregrep med E dur form er et av de mest vanlige barregrepene.

Gitargrepet for E dur ser slik ut:

Gitargrep E dur

Dette grepet brukes for å lage et barregrep, som du kan se her:

Sagt på en annen måte så kan vi si at gitargrepet for E dur er utført med barre i “nulte” bånd. (Der trenger vi ikke sette noen barre.)

Slik utfører du grepet med E dur form steg for steg:

 1. Hold ned alle strengene på båndet der du skal sette barren med pekefingeren. (1)
 2. Plasser langfingeren (2) på tredje streng på båndet nedenfor barren.
 3. Plasser så ringfingeren (3) på femte streng to bånd nedenfor barren.
 4. Plasser til slutt lillefingeren (4) ved siden av ringfingeren på fjerde streng to bånd nedenfor barren.
 5. Spill alle strengene.

Her vist og forklart med barre på første bånd, som vil danne akkorden F:

Gitargrep F dur

 1. Hold ned alle strengene på første bånd med pekefingeren. (1)
 2. Plasser langfingeren (2) på tredje streng på andre bånd.
 3. Plasser så ringfingeren (3) på femte streng på tredje bånd.
 4. Plasser til slutt lillefingeren (4) på fjerde streng på tredje bånd.
 5. Spill alle strengene.

Da spiller du akkorden F. Og om du kan spille denne akkorden fra før, så vet du at dette er den vanligste måten å utføre gitargrepet for akkorden F.

Deretter kan du flytte barren til andre bånd og spille akkorden F#:

Og flytte den igjen til tredje bånd og spille akkorden G:

Du flytter altså grepet opp og ned på gitarhalsen for å spille ulike akkorder.

Akkordene for barregrep med E form

Her er en oversikt over de forskjellige akkordene du kan spille med barregrep med E form:

 • F – med barre i første bånd.
 • F# – med barre i andre bånd.
 • G – med barre i tredje bånd.
 • G# – med barre i fjerde bånd.
 • A – med barre i femte bånd.
 • A# – med barre i sjette bånd.
 • B – med barre i sjuende bånd.
 • C – med barre i åttende bånd.
 • C# – med barre i niende bånd.
 • D – med barre i tiende bånd.
 • D# – med barre i ellevte bånd.
 • E – med barre i tolvte bånd.

Eller organisert med dur akkordene:

 • C – 8. bånd
 • D – 10. bånd
 • E – 12. bånd
 • F – 1. bånd
 • G – 3. bånd
 • A – 5. bånd
 • B – 7. bånd

Barregrep med E moll form

Gitargrepet for E moll ser slik ut:

Gitargrep Em - E moll

Formen i dette grepet brukes for å lage et barregrep med E moll form.

Slik utfører du grepet med E moll form steg for steg:

 1. Hold ned alle strengene på båndet der du skal sette barren med pekefingeren. (1)
 2. Plasser så ringfingeren (3) på femte streng på to bånd nedenfor barren.
 3. Plasser lillefingeren (4) ved siden av ringfingeren på fjerde streng to bånd nedenfor barren.
 4. Spill alle strengene.

Her vist og forklart med barre på første bånd, som vil danne akkorden Fm:

Gitargrep F moll (Fm)

 1. Bruk pekefingeren (1) til å holde ned alle strengene på første bånd.
 2. Plasser ringfingeren (3) på femte streng på tredje bånd.
 3. Plasser så lillefingeren (4) på fjerde streng på tredje bånd.
 4. Spill alle strengene.

Tilsvarende utfører du grepene på den samme måten på de andre båndene for å spille ulike akkorder.

Setter du barren i andre bånd så spiller du akkorden F#m.

Setter du barren i tredje bånd så spiller du akkorden Gm. Og så videre nedover gitarhalsen.

Akkordene for barregrep med Em form

Her er en oversikt over de forskjellige akkordene du kan spille med barregrep med Em form:

 • Fm – med barre i første bånd.
 • F#m – med barre i andre bånd.
 • Gm – med barre i tredje bånd.
 • G#m – med barre i fjerde bånd.
 • Am – med barre i femte bånd.
 • A#m – med barre i sjette bånd.
 • Bm – med barre i sjuende bånd.
 • Cm – med barre i åttende bånd.
 • C#m – med barre i niende bånd.
 • Dm – med barre i tiende bånd.
 • D#m – med barre i ellevte bånd.
 • Em – med barre i tolvte bånd.

Eller organisert med moll akkordene:

 • Cm – 8. bånd
 • Dm – 10. bånd
 • Em – 12. bånd
 • Fm – 1. bånd
 • Gm – 3. bånd
 • Am – 5. bånd
 • Bm – 7. bånd

Barregrep med E7 form

Gitargrepet for E7 ser slik ut:

Gitargrep E7

Formen i dette grepet brukes for å lage et barregrep med E7 form.

Slik utfører du grepet med E7 form steg for steg:

 1. Bruk pekefingeren (1) til å presse ned alle strengene på båndet der du skal sette barren i grepet.
 2. Plasser så langfingeren (2) på tredje streng i båndet nedenfor der du satte barren.
 3. Bruk så ringfingeren til å holde ned femte streng to bånd nedenfor der du satte barren.
 4. Spill alle strengene.

Her vist og forklart med barre på første bånd, som vil danne akkorden F7:

Gitargrep F7

 1. Bruk pekefingeren (1) til å holde ned alle strengene på første bånd.
 2. Plasser langfingeren (2) på tredje streng på andre bånd.
 3. Plasser så ringfingeren (3) på femte streng på tredje bånd.
 4. Spill alle strengene.

Tilsvarende utfører du grepene på den samme måten på de andre båndene for å spille ulike akkorder.

Setter du barren i andre bånd så spiller du akkorden F#7.

Og setter du barren i tredje bånd så spiller du akkorden G7. Osv.

Akkordene for barregrep med E7 form

Her er en oversikt over de forskjellige akkordene du kan spille med barregrep med E7 form:

 • F7 – med barre i første bånd.
 • F#7 – med barre i andre bånd.
 • G7 – med barre i tredje bånd.
 • G#7 – med barre i fjerde bånd.
 • A7 – med barre i femte bånd.
 • A#7 – med barre i sjette bånd.
 • B7 – med barre i sjuende bånd.
 • C7 – med barre i åttende bånd.
 • C#7 – med barre i niende bånd.
 • D7 – med barre i tiende bånd.
 • D#7 – med barre i ellevte bånd.
 • E7 – med barre i tolvte bånd.

Eller organisert med sjuer akkordene:

 • C7 – 8. bånd
 • D7 – 10. bånd
 • E7 – 12. bånd
 • F7 – 1. bånd
 • G7 – 3. bånd
 • A7 – 5. bånd
 • B7 – 7. bånd

Tilsvarende finnes det andre populære barregrep. Som for eksempel grep med A form, Am form og A7 form. Men ikke gap over for mye i dag. Lær deg noen grep, og bygg videre på disse.

Tips for å mestre barregrep

Vi vil her se på noen tips til hvordan du kan lykkes med barregrep. Det er ikke til å stikke under en stol at det kan være utfordrende å lære seg disse grepene fullt ut.

Det krever litt styrke å presse ned alle strengene på gitaren med en finger på en gang. Det krever at du holder hånden på en spesiell måte.

1. Bruk den harde siden av fingeren til å forme barren

Roter derfor langfingeren så du holder ned strengene med yttersiden av fingeren. Her er det kortere inn til beinet på fingeren. Dette gir en hardere overflate ned mot strengene. Og du får bedre kontakt med strengen. Da blir det mye lettere å mestre å presse ned alle strengene. Så lyden blir fin og ren.

Ikke bruk undersiden av langfingeren til å presse ned alle strengene i barren. Da kan man fort ende opp med å ikke presse ned alle strengene nok, og lyden vil ikke bli så bra. Det har seg jo sånn at undersiden av fingeren er myk, og egner seg ikke så bra til å presse ned alle strengene?

2. Bruk albuen på motsatt arm som motvekt

Det krever mye krefter å holde ned barren med venstrehånda. Særlig hvis du spiller barreakkorder i en lengre periode Et triks kan derfor være å bruke albuen på høyre arm som du spiller strengene med til å presse på gitaren.

Da vil du presse på gitaren med høyre arm og dra med venstrehånda som du holder barren med, og det vil bli enklere å gjennomføre barregrepene.

Selvsagt motsatt om du spiller links.

3. Hold tommelen langt ned på bakenden av gitarhalsen

Plasser tommelen midt på bakenden av gitarhalsen. Jo lenger opp du holder tommelen, jo vanskeligere blir det å holde et barregrep. Men skyver du tommelen ned, nærmere midten, er det mye lettere å holde grepet med de andre fingrene.

4. Hold albuen på greparmen inntil siden

Press også albuen din inntil kroppen. Helt inntil ribbeina på siden. Da vil hånden din få en vinkel som gjør det mye lettere å gjennomføre et barregrep.

5. Øv inn grepene langt ned på gitarhalsen

Øverst på gitarhalsen er spennet i strengene mye hardere enn lenger ned. Så det kan være lurt å unngå å starte med å øve inn barregrep med barre i første, andre, eller tredje bånd. Da gjør du det veldig vanskelig for deg selv.

Det er mye lettere å presse ned strengene lenger ned på gitarhalsen. Så begynn med akkorder som du kan spille et godt stykke ned på gitarhalsen. Du kan tidsnok flytte barren lenger opp på halsen senere.

Veien videre

Det å mestre barregrep kan definitivt være en utfordring. Selv hvis du har spilt en stund.

Men når det først sitter, så har du så mye igjen for det! Da kan du enkelt spille masse forskjellige akkorder med noen få grep du flytter opp og ned på båndene på gitarhalsen.

Barregrep kan være virkelig kraftfulle. Så treningen du legger ned vil betale seg.